Barbara Maria Willi uvádí...Bach & spol.

14.03.2019 - 14.03.2019 | Sál MB

Bachův pátý Braniborský koncert vznikal v období největšího autorova tvůrčího rozletu; radost a svoboda jsou slyšet z každého taktu.

Pozitivně se nechali Bachovou invencí nakazit nejenom jeho synové, nýbrž také řada jeho žáků. Bach byl ale zároveň tak otevřené a pokorné povahy, že vášnivě prostudoval všechny současné trendy své doby, a to dokonce i ze zemí, v nichž nikdy nepobýval. Koncert nabídne známé i neznámé kontexty Bachovy tvorby. Posluchače čeká radostí nabitá cesta evropským kulturním dědictvím.
Johann Bernhard Bach, Johann Sebastian Bach