Deus semper major

20.10.2020 - 20.10.2020 | sál MB

VOX IMAGINIS uvádí koncert DEUS SEMPER MAJOR

Bohuslav Lédl - Smyčcový kvartet -Deus semper major - premiéra
Jiří Pavlica        - Žalmy pro baryton a smyčcové kvarteto - premiéra
Milan Slimáček - Musica noturna pro smyčcové kvarteto
Bohuslav Lédl - Zraněné zpěvy pro baryton, housle a klavír
Jiří Pavlica       - Smyčcový kvartet - Blízkost
Biblické texty přednese z nahrávky Alfréd Strejček
 
Roman Janál - baryton
Štěpán Graffe - housle
Igor Ardašev - klavír
Graffovo kvarteto