Dvojkoncert VSMU a PSMU

21.04.2018 - 21.04.2018 | Sál MB

Srdečně vás zveme na koncert, který proběhne v cyklu Mladí umělci

koncert 21.4 (1)Dvojkoncert VSMU a PSMU věnovaný L. Janáčkovi a B. Martinů. Sbormistr: Jiří Najvar

Svou činností si udržuje své stálé místo zejména v kulturním životě Brna i jeho okolí. V uplynulých letech stanuly v čele sboru výrazné dirigentské osobnosti.
 
PSMU založil Ferdinand Vach, významný pedagog a skladatel. Podařilo se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit se od moravského provincionalismu a doznívající vlastenecké nostalgie.
 
Prodej vstupenek na Tickin.cz nebo na místě před koncertem.
Sál bude otevřen od 18:00
Cena vstupenky je 150 Kč
 

Vachův sbor moravských učitelek a Pěvecké sdružení moravských učitelů mají ve své více než 100leté historii mnoho společného – především zakladatelem obou sborů je legendární osobnost sborového umění prof. Ferdinand Vach, a spojuje je také hluboká tradice interpretace děl B. Smetany, L. Janáčka a dalších českých skladatelů tzv. „národní školy“. Nyní se opět prolnula umělecká dráha těchto sborů v osobě mladé nastupující generace – Jiřího Najvara, uměleckého vedoucího a hlavního sbormistra obou těles.