salterio italiano – aneb flirtování s cimbálem…

02.10.2019 - 02.10.2019 | Sál MB

Franziska Fleischanderl – salterio z roku 1729 (historický cimbál) Barbara Maria Willi – kladívkový klavír Fr. Baumeistera z roku 1797 Il salterio italiano – aneb flirtování s cimbálem…

Salterio neboli historický cimbál produkuje kouzelný zvuk, proto na začátku vývoje historického klavíru stála snaha napodobit jeho křehkost; fortepiano Franze Baumeistera z r. 1797 produkuje něžný úder jemného kladívka na struny. Premiérové setkání dvou originálních historických nástrojů ve spojitosti s objevným italským repertoárem je patrně jedním z dramaturgicky nejzajímavějších počinů na české hudební scéně v roce 2019.
Fulgenzio Perotti, Florido Ubaldi, Vito Ugolino