Trio beze jména - Suk s kapkou Smetany

19.06.2018 - 19.06.2018 | Sál MB

Na svém druhém celovečerním koncertě představí Trio Beze Jména díla dvou českých skladatelů.

V hlavní roli tentokrát bude dílo Josefa Suka, slavného houslisty i skladatele období pozdního romantismu, jehož hudba nadchne i nezkušeného posluchače vážné hudby. "Zálivkou" Sukových skladeb pak bude dvouvětá skladba "Z Domoviny" Bedřicha Smetany pro housle a klavír charakteristická svou venkovskou energií.

Trio tímto koncertem zahájí dlouhodobý cyklus, který by měl v budoucnu pokračovat hudbou skladatelů národů nejbližších členům tria - skladatelů ruských a maďarských.

Trio Beze Jména /Martina Jasanská - housle, Diana Kadysheva - violoncello, Jan Vojtek - klavír/ vzniklo v létě minulého roku. Zaměřuje se na vytváření tématických programů pro zajímavé koncerty, které posluchače obohatí nejen o hodinku krásné hudby, ale také o zajímavosti ze života a díla hraných autorů. Přes své nedlouhé trvání si trio již vysloužilo uznání od řady profesionálních hudebníků zabývajících se komorní hudbou.

Na tomto koncertě můžete také podpořit soběstačnost hudební produkce zakoupením Vstupenky Mecenáše hudby či Fair Trade vstupenky. Za každou podporu v této formě budeme vděční!

Začátek koncertu v 19:30

Vstupenky v předprodeji:
- Vstupenka Mecenáše Hudby - 1000 Kč
- Fair-Trade vstupenka - 250 Kč
- Běžná vstupenka - 150 Kč
- Student/Důchodce/ZTP - 50 Kč

Program:

Josef Suk st.

Elegie pro housle, violoncello a klavír
Balada a Serenáda pro violoncello a klavír
Klavírní trio c-moll

Bedřich Smetana

Z domoviny