ZRUŠENO - United violinists

16.04.2020 - 16.04.2020 | Sál MB

V tomto ojedinělém projektu se setkávají prominentní barokní houslisté s laureáty, které z osmi desítek uchazečů vybrali ředitelé České filharmonie, Dvořákovy Prahy a dirigent Tomáš Netopil.

Michal Klas, Vojtěch Jakl, Ferdinand Slezák, Matteo Hager – housle
Jakub Verner – viola
Michal Raitmajer – violoncello
Barbara M. Willi –  kladívkový klavír, varhanní pozitiv
United violinists


V tomto ojedinělém projektu se setkávají prominentní barokní houslisté s laureáty, které z osmi desítek uchazečů vybrali ředitelé České filharmonie, Dvořákovy Prahy a dirigent Tomáš Netopil. Koncert má několik inovativních rozměrů: potkají se specialisté na historickou interpretaci s moderními hráči, představíme nové talenty a podpoříme jejich rozvoj vnímání stylu a rozmanitosti výrazových prostředků, ukážeme, že historická interpretační praxe stále vychází z hudby baroka, ale již překročila práh barokní éry a hledá nové cesty ve vídeňském klasicismu a polském raném romantismu. Koncert nabízí historicky poučenou interpretaci prvního opusu šestnáctiletého Beethovena, což odpovídá věku interpretů. Vedle klasického úhelného kamene německého baroka představíme také inovativního a intuitivního skladatele a houslistu J. A. F. Elsnera, který ač původem Němec, velmi intenzivně se zasloužil o vývoj polské hudby a polské identity v hudbě.
J. S. Bach, L. van Beethoven, Józef A. F. Elsner