Pěvecké sdružení moravských učitelů

8. 3. 2018 | připravované akce

Pěvecké sdružení moravských učitelů založil v r.1903 pedagog a sbormistr Ferdinand Vach

foto PSMUPěvecké sdružení moravských učitelů založil v r.1903 pedagog a sbormistr Ferdinand Vach ze studentů a  absolventů kroměřížského Pedagogia, aby s ním uskutečnil svůj sen - povýšit tehdejší nadšené sborové zpívání na profesionální úroveň hudby instrumentální. Položil tak základy moderní sborové reprodukce postavené na technické dokonalosti. V roce 1904 začala plodná spolupráce PSMU s Leošem Janáčkem, který se některých zkoušek aktivně zúčastňoval. Dodnes je tvorba L.Janáčka stěžejním repertoárem sboru. Na Vachovo průkopnické dílo navázal druhý dirigent Jan Šoupal. Pod jeho v eden&iac ute;m dosahovalo PSMU suverénních vítězství po celé Evropě. Po Janu Šoupalovi převzal dirigentskou taktovku Antonín Tučapský. V roce 1974 byl donucen k emigraci a sbor vedl Oldřich Halma, který obohatil repertoár PSMU skvělými úpravami lidových písní. Následující rok začíná se sborem spolupracovat profesor Lubomír Mátl, který jako sbormistr a umělecký vedoucí vedl sbor do roku 2015. I pod jeho vedením sklízel sbor úspěchy nejen v Evropě, ale i v Japonsku ( 1991 ), Kanadě a USA ( 2003 ). V lednu 2015 převzal sbor sbormistr a skladatel Jiří Najvar, absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (kompozice, ped.vedení Milan Báchorek) a Hudební fakulty JAMU v Brně (kompozice, ped.vedení doc. Dan Dlouhý, sbormistrovství , ped.ve dení prof. Lubomír Mátl., prof.MgA, ArtD. Blanka Juhaňáková). V roce 2017 ukončil půlroční studijní pobyt ve Vídni, kde byl posluchačem sbormistrovství ve třídě Erwina Ortnera a dirigování orchestru u Johannese Wildnera. V září  roku 2015 začal s PSMU opět spolupracovat i  dirigent Jiří Šimáček. 

Konvent Milosrdných bratříKlášter a nemocnice byla vždy centrem, kde se spojovaly myšlenky ducha, medicíny, etika a umění. Dohromady se podporují a slouží k upevnění morálních hodnot naší společnosti.