Vachův sbor moravských učitelek

8. 3. 2018 | připravované akce

Vachův sbor moravských učitelek oslavil v roce 2017 105. výročí svého založení.

FOTO VSMUSvou činností si udržuje své stálé místo zejména v kulturním životě Brna i jeho ok ol&iacut e;. V uplynulých letech stanuly v čele sboru výrazné dirigentské osobnosti. Kromě prof. Ferdinanda Vacha (1912-1934) to byl dlouholetý dirigent Břetislav Bakala (1936-1958), působili zde dr. Zbyněk Mrkos (1958-1961), prof. Alois Veselý (1961-1987), Jan Řezníček (1987-1993), poměrně krátce Petr Řezníček a Josef Zadina. V poslední době sbor vedli dr. Oldřich Severa (1995-1998), MgA. Jiří Šikula (1999-2004), Kateřina Studentov&a acute; (2004-2006) a Daniel Vališ. Repertoár byl postupně detailněji zaměřen na oblast duchovní hudby renesance a baroka s důrazem na polyfonní formy a doplněn dalšími novějšími až moderními díly. Nastudováno bylo i několik skladeb Petra Ebena, provedených za přítomnosti autora.  VSMU nyní působí s finanční podporou Statutárního města Brna. Současný záměr uměleckého vedení sboru sleduje původní myšlenku zakladatele sboru prof. Ferdinanda Vacha a usiluje o rozšíření repertoáru novými formami hudební produkce. Výrazným obohacením interpretačních možností a zvýšením atraktivity koncertů je příkladně spolupráce se sólisty , sm&iac ute;šeným sborem a komorními i symfonickými hudebními tělesy.Současným sbormistrem a uměleckým vedoucím je Jiří Najvar - absolvent sbormistrovství na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (u prof. Lubomíra Mátla a prof. Blanky Juhaňákové, ArtD), který mimo jiné studoval ve Vídni (UniversitätfürMusikunddarstellende Kunst Wien) uErwina Ortnera. Nyní pokračuje ve studiu dirigování orchestru u Jakuba Kleckera. Jiří Najvar vystudoval kompozici na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (pedagog. vedení M ilan Báchorek) a na JAMU (Dan Dlouhý). Jeho skladby získaly ocenění v soutěžích Generace, Stonavská barborka a jiné… 

Konvent Milosrdných bratříKlášter a nemocnice byla vždy centrem, kde se spojovaly myšlenky ducha, medicíny, etika a umění. Dohromady se podporují a slouží k upevnění morálních hodnot naší společnosti.