Ceník

pronájmu prostor, vybavení a služeb

Pronájem prostor je standardně řízen hodinovou sazbou. V případě atypických (vícedenních) akcí jako jsou výstavy apod. je cena stanovena paušálem.

Základní ceny se vztahují na všechny prostory sálu, které se běžně pronajímají. Možný je i pronájem pouze části prostor. Rozpětí cen slouží k posuzování akce v závislosti na sezónní vytíženost sálu a náročnost dané akce.

Doplňky (půjčování vybavení, hudebních nástrojů, poskytování služeb) je zpoplatněno zvlášť.

Kompletní ceník pronájmu prostor, vybavení a služeb na rok 2018

 

 

 

 

Konvent Milosrdných bratříKlášter a nemocnice byla vždy centrem, kde se spojovaly myšlenky ducha, medicíny, etika a umění. Dohromady se podporují a slouží k upevnění morálních hodnot naší společnosti.