Deus semper maior

20.09.2021 - 20.09.2021 | sál MB

Srdečně vás zveme do našeho sálu

"Deus semper maior"

Bohuslav Lédl: Smyčcový kvartet "Deus semper maior" /premiéra/
Zraněné zpěvy pro baryton, housle a klavír

Milan Slimáček: Musica notturna pro smyčcové kvarteto

Jiří Pavlica: Smyčcový kvartet "Blízkost"
Žalmy pro baryton a smyčcové kvarteto /premiéra/

Biblické texty

Účinkují:

ALFRED STREJČEK recitace (ze záznamu)
ROMAN JANÁL baryton
ŠTĚPÁN GRAFFE housle
IGOR ARDAŠEV klavír


GRAFFOVO KVARTETO
rezidenční soubor cyklu VOX IMAGINIS.

Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík / housle
Lukáš Cybulski / viola, Michal Hreňo / violoncello

Součástí programu bude vystavení obrazu Sv. Jeroným z dílny Joos van Cleve z 16. století ze sbírek Moravské galerie.