Renesanční „fake news“ pro potěchu dneška

14.12.2022 - 14.12.2022 | 19:30

Španělské vokální kvarteto je jedním slovem okouzlující.

Cantoría
Inés Alonso
/ soprán

Samuel Tapia / kontratenor
Jorge Losana / tenor a umělecký vedoucí
Valentín Miralles / bas

 

A stejně okouzlující je i jejich program. Soubor se během pandemie rozhodl hledat paralely mezi historickými situacemi a současným stavem společnosti. Vtipným způsobem se dozvíme, co byly fake news španělské renesance a jak můžeme se stejným fenoménem zacházet dnes. Pěvci navíc užívají svůj šarm v lehce scénickém podání vybraných hudebních příběhů. Dokonalé naladění na adventní atmosféru plnou příjemného očekávání!


67248