Noc Kostelů 2013 u milosrdných bratří

14. 5. 2013 | připravované akce

Stejně jako v minulých letech, i letos se v některých našich kostelích otevřou brány a nabídneme návštěvníkům poznat je v jiné perspektivě, v jiných časech a s možností účastnit se zajímavých programů.

Brno - Kostel sv. Leopolda


18:00 - 18:40 Mše svatá 
                          na zahájení Noci kostelů u milosrdných bratří
19:00 - 19:10 O milosrdných bratřích
                          hospitálský řád představí jeho představený br. Martin
19:10 - 20:00 Sólo, duo, trio, kvartet... to usíte děti slyšet! 
                          hudební program ZUŠ Františka Jílka pro děti
19:30 - 20:00 Tóny varhan kostela sv. Leopolda
                          Jan Míchal ml. a jeho varhanní recitál
20:00 - 20:30 Krásy kostela sv. Leopolda a spiritualita milosrdných bratří
                          komentovaná prohlídka
20:00 - 20:40 Smyčcové trio v Sále Milosrdných bratří
                          ZUŠ Františka Jílka
20:40 - 21:10 Tóny varhan v kostele sv. Leopolda 
                          Jan Míchal ml. a jeho varhanní recitál
21:00 - 21:30 Písničkový recitál Terezie a Jiří Fadrných 
                          členové skupiny Svítání, v Sále Milosrdných bratří
21:10 - 21:40 Do útrob varhan 
                          Jak funguje a zní nástroj k oslavě Boha?
21:40 - 22:20 Malý recitál v Sále Milosrdných bratří 
                          Jan Míchal st. a hosté, členové skupiny Musica Animae
22:00 - 22:30 Krásy kostela sv. Leopolda a spiritualita milosrdných bratří 
                          komentovaná prohlídka
22:30 - 23:00 Scholastici Musici v Sále Milosrdných bratří 
                          Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací
22:40 - 23:00 Do útrob varhan 
                          Jak funguje a zní nástroj k oslavě Boha?
23:00 - 23:20 Krásy kostela sv. Leopolda a spiritualita milosrdných bratří 
                          komentovaná prohlídka
23:10 - 23:50 Malý recitál v Sále Milosrdných bratří 
                         
Jan Míchal st. a hosté, členové skupiny Musica Animae
23:20 - 23:50 Scholastici Musici v kostele sv. Leopolda 
                          Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací
00:00 - 00:20 „Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme…“
                          společná modlitba kompletáře
 
Klášterní kaple sv. Benedikta Menni
celonoční příležitost ke ztišení při tiché adoraci s požehnáním na závěr

Kavárnička Granátové jablko a Rodinné centrum Benjamin

Čas pro rodiny, čas pro děti – výtvarné tvoření a povídání o našich službách pro rodiny

Výstavy a další program

Liturgické předměty a roucha
Ošetřovatelství a lékárnictví v průběhu časů
Historické sbírky klášterní knihovny
Film TV Noe - Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě (v každou celou hodinu)
Rodinná hra, aneb co nevíte o klášteře milosrdných bratří
Výtvarná dílnička pro děti
Fairtradový stánek s prezentací společnosti „NaZemi“

Divadelní představení P. Antonín Huvar
Představení známého Buranteatru (čtení) u útrapách P. Antonína Huvara s komunistickým režimem bude zahráno několikrát za večer v atriu kláštera. Vystoupení budou prokládat kytarová vystoupení Jiřího Vrbíka a hostů.

Jiří Vrbík a hosté
Kytarová vystoupní budou prokládat divadelní představení P. Antonín Huvar

Valtice - kostel sv. Augustina


14:00 - 22:00 Prohlídka kostela sv. Augustina 
                          komentovaná prohlídka s průvodcem
14:00 - 22:00 Film TV Noe - Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě 
                          
promítání filmu v klášterní chodbě
14:00 - 22:00 Prohlídka nemocniční kaple sv. Jana Grande
14:00 - 22:00 Varhany kostela a Spergerův spolek 
                          možnost prohlídky varhan na kůru kostela sv. Augustina
                          s prezentací Spergerova spolku na rekonstrukci varhan
21:00 - 22:00 Varhanní epilog 
                          varhanní koncert na závěr Noci kostelů v klášteře milosrdných bratří ve Valticích 

V 17:00 na Noc Kostelů naváže farní kostel Nanebevzetí Panny Marie na náměstí ve Valticích mší svatou.

Konvent Milosrdných bratříKlášter a nemocnice byla vždy centrem, kde se spojovaly myšlenky ducha, medicíny, etika a umění. Dohromady se podporují a slouží k upevnění morálních hodnot naší společnosti.