Ceník

pronájmu prostor, vybavení a služeb

Pronájem prostor je standardně řízen hodinovou sazbou. V případě atypických (vícedenních) akcí jako jsou výstavy apod. je cena stanovena paušálem.

Základní ceny se vztahují na všechny prostory sálu, které se běžně pronajímají. Možný je i pronájem pouze části prostor. Rozpětí cen slouží k posuzování akce v závislosti na sezónní vytíženost sálu a náročnost dané akce.

Doplňky (půjčování vybavení, hudebních nástrojů, poskytování služeb) je zpoplatněno zvlášť.

 

Ceník pronájmu prostor, zařízení, hudebních nástrojů a služeb

 

Pronájem všech prostor                                                     Cena včetně DPH (21 %)

Akce města, umělecké školy,  benefice                                                  2 904 Kč/hod

Koncerty pro veřejnost                                                                                3 505 Kč/hod

Firemní akce, rauty                                                        4 105 Kč/hod - 5 105 Kč/hod *

Natáčení CD                                                                                 5 105 - 7 105 Kč/ den*

Konference, semináře, atd.                                                                    25 000 Kč/den

Výstavy, vernisáže                                         smluvní cena dle nároků a délky trvání

 

 

Pronájem části prostor

Vstupní hala, foyer, átrium                                                         2 205 - 2 805 Kč/ hod*

Doplňky

Pronájem baru                                                                                           2 500 Kč/ akci

Praktikáble                                                                                                         150 Kč/ ks

Stůl                                                                                                                      150 Kč/ ks

Technika pro ozvučení sálu                                                                     2 500 Kč/ akci

Data projektor + PC + plátno                                                                   2 500 Kč/ akci

Úprava sálu na přání                                                     dle nároků  od 2 500 Kč/ akci

Nástroje a ladění

Mistrovský klavír Petrof M II                                                                       2 500 Kč/ akci

Ladění klavíru                                                                                                           800Kč

Služby na požádání

Šatnová služba                                                                                        200 Kč/ os/ hod

Vyvěšení plakátů na nástěnku a web                                                                zdarma

 

* cena je rozdělena na letní a zimní období

 

                                                                                            ceník je platný od 1. 2. 2023

 

Konvent Milosrdných bratříKlášter a nemocnice byla vždy centrem, kde se spojovaly myšlenky ducha, medicíny, etika a umění. Dohromady se podporují a slouží k upevnění morálních hodnot naší společnosti.