Průvodce sálem

Velký sál

Barokní Sál Milosrdných bratří se rozkládá v severním křídle kláštera, kde zaujímá téměř celý jeho prostor. Hlavní prostorou je 28 metrů dlouhý a 8 metrů široký sál s vyvýšeným pódiem, který pojme i větší hudební tělesa. Jednoduchost, čistota prostoru, klenutý strop sálu tyčící se až do výše více než 8 metrů, tvoří ve spolupráci se zadní akustickou stěnou, jedinečný akustický prostor, který patří k nejlepším v Brně. Sál i s galerií pojme 250 sedících osob. 

Osvětlení sálu je důmyslně řešeno pomocí světel, které byly navrženy přímo do tohoto prostoru s ohledem na původní charakter sálu a současně tak, aby plnily náročné požadavky pro nové využití.

Sál je vytápěn na komfortní teplotu, která odpovídá koncertním prostorám, nechybí tu ani vzduchotechnika.

Sál je vybaven špičkovým mistrovským klavírem Petrof M II, který je vhodný i pro náročné koncerty. Pro sbory jsou k dispozici elegantní a hlavně také pevné a prostorné sborové stupně (tzv. praktikáble).

Zázemí pro účinkující je oddělené od hlavních prostor. K dispozici jsou dvě místnosti, vlastní sociální zařízení, sprcha a samostatný vchod.

 

Foyer

Prostory předsálí jsou dlouhé 15 metrů. Vznikly po rozdělení původního velkého hospitálního sálu na dvě části. Tu větší zaujímá samotný velký sál, tou menší je právě foyer.

Prostor krom vstupu do sálu a na galerii slouží k odpočinku během přestávek, občerstvení či k pořádání rautů, výstav apod. Je možné jej využít i k seminářům, školením či rodinným akcím, kdy počet účastníků by nenaplnil celý prostor hlavního sálu.

Jedním z dominantních prvků ve foyer nepochybně patří rozměrný luxusní barový pult vyhotovený z ebenového dřeva a vestavěná linka obložena americkým ořechem. Toto vybavení tak poskytuje plnohodnotné zázemí pro barovou činnost a zároveň podtrhuje elegantní charakter foyer.

 

Vstupní hala

Křížové barokní klenby se středovým sloupořadím charakterizuje vstupní halu, která svoji atmosférou často evokuje představy vinného sklepa. Hala je dlouhá 30 metrů. Původně byla stejně dlouhá jako velký sál hospitálu, tedy přes celé severní křídlo kláštera a měřila tak úctyhodných 50 metrů. Stejně jako dříve hala nyní slouží jako zázemí horního sálu – nechybí v ní šatna pro hosty ani sociální zařízení. Vstup do haly je řešen bezbariérovým způsobem. Taktéž vnitřní uspořádání a vybavení umožňuje přístupnost celého sálu pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

 

Atrium

Přímo z velkého sálu nebo také z foyer je přístupné atrium, čímž se dá takto jednoduše propojit vnitřní prostory sálu s venkovními prostorami. Této možnosti se dá dobře využít na společenských akcí, kdy během programu v sále, je možné současně využívat venkovní posezení např. u grilu. Atrium je ze všech stran chráněno zdmi kláštera a kostela. Klasickou rajskou klášterní zahradu v tomto případě rozdělila budova kostela na dvě menší atria. Atrium je v celé ploše vydlážděno pískovcovou dlažbou a přímo vybízí k venkovnímu posezení. Nepravidelný půdorys atria má výměru 200 m2.

 

Zahrada

Klášterní zahrada slouží ke vstupu do sálu. Zároveň může posloužit pro příjezd a parkování vozidel potřebných zajištění akce v sále.

 

 

V případě Vašeho zájmu doporučujeme uskutečnit nezávaznou prohlídku nabízených prostor, při které získáte asi nejlepší představu o prostorech sálu. Na prohlídkách je možné se domluvit přímo se správcem sálu.

Průvodce sálemhistorie sáluJosef_Dobrovsky

Prohlídka sálu