Příjezd pro catering

SMB-mapa-prijezd.jpgKrom příjezdu do Sálu MB z Vídeňské ulice lze využít i zadního vchodu, který je vhodný zejména pro cateringové služby a při stěhování rozměrných či těžkých nástrojů a předmětů.

Cesta k zadnímu vchodu vede po ulici Polní, dále přes vjezdovou vrátnici Nemocnice Milosrdných bratří. Na vrátnici je nutné nahlásit, že jedete do "Konventu Milosrdných bratří". Dále projedete celým areálem nemocnice, až na konci cesty dojedete ke konventu, kde naleznete vchod do sálu (železné schody).

Po příjezdu na místo informujte spráce sálu na tel: + 420 773 639 638 a oznamte, že čekáte u zadního vchodu.

Mapa příjezdu k zadnímu vchodu Sálu MB

Konvent Milosrdných bratříKlášter a nemocnice byla vždy centrem, kde se spojovaly myšlenky ducha, medicíny, etika a umění. Dohromady se podporují a slouží k upevnění morálních hodnot naší společnosti.